Study of the process of grainpre-threshing by working bodies of a combine harve sterheader

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
V. Sheychenko
I. Dudnikov
A. Kuzmych
M. Shevchuk
V. Shevchuk
A. Pushka
V. Hruban
M.Tolstushko
N.Tolstushko
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Vol. 6. No 1(90). P. 19–27
Інструкція
Досліджено технологічний процес обмолоту зернових куль­ тур пристроєм попереднього обмолоту зерна жниварки зер­ нозбирального комбайна. Роз­ роблено експериментально­роз­ рахунковий метод оцінювання рівня відділення зерна пристроєм. Отримано теоретичну залеж­ ність коефіцієнта відділення зерна, яка встановлює систем­ ний взаємозв’язок між пара­ метрами та режимами функ­ ціонування пристрою жниварки та зернозбирального комбайна. Експериментально встановлено залежності коефіцієнта відді­ лення зерна від швидкості руху комбайна
Опис
Ключові слова
ернозбираль­ ний комбайн, жниварка, при­стрій попереднього обмолоту зерна,, коефіцієнт відділення зер­на, маса відділеного зерна
Бібліографічний опис
V. Sheychenko, I. Dudnikov, A. Kuzmych, M. Shevchuk, V. Shevchuk, A. Pushka, V. Hruban, M.Tolstushko, N.Tolstushko. Study of the process of grainpre-threshing by working bodies of a combine harve sterheader. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6. No 1(90). P. 19–27