Гомогенізатор палива для карбюратора двигуна внутрішнього згоряння

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Войтік, Андрій Володимирович
Головчук, Андрій Федорович
Мелентьєв, Олег Борисович
Пушка, Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
гомогенізатор палива, карбюратор, двигун внутрішнього згоряння
Бібліографічний опис
Патент на корисну модель № 69616, Україна, МПК F02M 29/00 (01.2012). Гомогенізатор палива для карбюраторних двигунів внутрішнього згорання // Войтік А.В., Головчук А.Ф., Мелентьєв О.Б., Пушка О.С. – №u201111461; Заяв. 28.09.2011; Опубл. 10.05.2012, бюл. № 9/2012.