ОЦІНКА ПЛАНУВАННЯ ФІ НАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН НЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬН ОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДА РСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧИГИРИНС ЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Гвоздєй, Наталія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків:Збірник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
У статті розглядаються методи оцінки ефективності инвестиции фінансового плану, формування інвестиційної стратегії, інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку і інвестування проектів, етапи його розвитку і світовий досвід застосування. Визначені особливості впровадження програмно - цільових методів в условиях перспективного фінансового планування, запропонована методологія обліку результативності інвестиційних програм і результативності діяльності.
Опис
Ключові слова
інвестиційна діяльність,, фінансові ресурси, фінансове забезпечення,, фінансове планування, планування, бюджет виробництва
Бібліографічний опис
Гвоздєй Н.І. Оцінка планування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Чигиринського району Черкаської області/ Н.І. Гвоздєй// Збірник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва - №23 (2)-Харків,-2012-С.237-246.