Якість зерна ячменю ярого залежно від підживлення рослин мінеральним азотом.

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Рассадіна, І. Ю.
Леонова, К.П.
Садовський, І.С.
Власенко, С.О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
Досліджено вплив кореневого підживлення на показники якості зерна ячменю ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що застосування кореневого підживлення рослин ячменю ярого мінеральним азотом одночасно з підвищенням урожайності зерна сприяє і підвищенню якості корму. При цьому збільшується вміст сирого протеїну та суми цукрів, а кількість клітковини у зерні зменшується.
Опис
Застосування кореневого підживлення рослин ячменю ярого мінеральним азотом одночасно з підвищенням врожайності зерна сприяє і підвищенню якості корму. При цьому встановлено, що сирий протеїн і сума цукрів у зерні ячменю ярого збільшується при підвищенні дози азотних добрив до 60 кг/га д.р., а кількість клітковини в зерні зменшується. Найвищий вміст білка (13,1; 12,1 та 15,6 %) у зерні ячменю ярого у роки досліджень отримано у варіанті з внесенням азотних добрив у дозі N90.
Ключові слова
ячмінь ярий, кореневе підживлення, азотні добрива, показники якості, збір білка
Бібліографічний опис
Рассадіна І. Ю., Леонова К. П., Садовський І. С., Власенко С. О. Якість зерна ячменю ярого залежно від підживлення рослин мінеральним азотом. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 98, частина 1. С. 192–199.