Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції в заочній формі (7 квітня 2021 року).

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Збірник містить тези доповідей науковців, які було презентовано в секціях «Розвиток технологій харчових виробництв та ресторанного господарства: проблеми, перспективи, ефективність», «Сучасні технології зберігання сировини і харчових продуктів», «Інноваційні технології харчових продуктів функціонального призначення», «Використання харчових добавок у виробництві харчових продуктів» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів», що відбулась 7 квітня 2021 року в Уманському національному університеті садівництва.
Опис
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями розвитку в галузі технологій виробництва харчових продуктів та суміжних галузей.
Ключові слова
конференція, виробництво харчових продуктів
Бібліографічний опис
Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції в заочній формі (7 квітня 2021 року). Умань, 2021. 115 с.