Замкнуті системи опалення та вентиляції в закритому грунті: монографія

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Кепко, Олег Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець "Сочінський"
Інструкція
У монографії наведено основні принципи побудови замкнутих систем опалення та вентиляції теплиць. Проведено аналіз існуючих типів споруд закритого грунту та видів і способів їх опалення. Обгрунтовано співвідношення витрат енергії на технологічні процеси включно із відновлювальними, запропонована методика визначення економічно доцільного носія теплової енергії та його вартісних еквівалентів. Обгрунтовано енергозберігаючі режими роботи теплового насоса в замкнутій системі. Сформульовані математичні моделі та запропоновано методика розрахунку замкнутих систем в закритому грунті. У роботі використані результати власних досліджень. Монографія призначена для наукових співробітників, аспіратнів, студентів, проектантів та фахівців сільського господарства.
Опис
В монографии приведены основные принципы построения замкнутых систем отопления и вентиляции теплиц. Проведен анализ существующих типов сооружений закрытого грунта, видов и способов их отопления. Обоснованно соотношение затрат энергии на технологические процессы включая возобновляемые, предложенная методика определения экономически целесообразного носителя тепловой энергии и его стоимостных эквивалентов. Обоснованно энергосберегающие режимы работы теплового насоса в замкнутой системе. Сформулированы математические модели и предложены методика расчета замкнутых систем в закрытом грунте. В работе использованы результаты собственных исследований. Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов, студентов, проектировщиков и специалистов сельского хозяйства.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Замкнуті системи опалення та вентиляції в закритому грунті: монографія / О. І. Кепко - Умань : Видавець «Сочінський», 2012. - 168 с.