МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ Частина 2 Економічні та загальноосвітні науки

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Свідоцтво ДК № 2499 від 18.05.2006 р. Уманського державного аграрного університету вул. Інтернаціональна 2, м. Умань, Черкаська обл., 20305
Інструкція
У збірнику тез висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Уманського національного університету садівництва та інших навчальних закладів Міністерства аграрної політики України та науково-дослідних установ УААН.
Опис
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: А.Ф. Головчук — доктор техн. наук (відповідальний редактор), С.П. Сонько — доктор геогр. наук (заступник відповідального редактора), О.І. Здоровцов — доктор екон. наук, Л.В. Молдаван — доктор екон. наук, А.С. Музиченко — доктор екон. наук, О.О. Непочатенко — доктор екон. наук, О.М. Шестопаль — доктор екон. наук, О.О. Школьний — доктор екон. наук, В.С. Уланчук — доктор екон. наук, С.П. Полторецький — кандидат с.-г. наук, І.В. Прокопчук – кандидат с.-г. наук (відповідальний секретар). Рекомендовано до друку вченою радою УДАУ, протокол №3 від 28 січня 2010 року.
Ключові слова
матеріали конференцій
Бібліографічний опис
Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2010. – Ч. 2. – 216 с.