Передумови диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Коротєєв, Микола Анатолійович
Бурляй, Олександр Леонідович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінницький національний аграрний університет
Інструкція
У статті висвітлено необхідність і передумови диверсифікації виробництва в сільськогосподарських підприємствах України в сучасних умовах. Сформульовано основні напрями диверсифікації економіки сільських територій і сільськогосподарських підприємств. Потреба у диверсифікації виробництва сільськогосподарських підприємств визначається комплексом передумов які пропонується поділяти на передумови загальноекономічного та специфічного характеру. Передумови загальноекономічного характеру властиві для підприємств всіх видів діяльності: одержання стабільного доходу та максимізації прибутку; швидка зміна потреб та вимог кінцевих споживачів продукції, що вимагає оновлення номенклатури та розширення асортименту продукції; поява нових видів продукції та сприятливі можливості для освоєння нових ринків збуту. Передумови специфічного характеру пов’язані із особливостями сільського господарства як виду економічної діяльності. Серед напрямів диверсифікації діяльності власне сільськогосподарських підприємств можна виділити три основні групи. Перша група припускає розвиток власне сільськогосподарського виробництва на основі раціонального поєднання рослинницьких і тваринницьких галузей, друга – передбачає розширення сфери послуг, третя група об'єднує напрямки пов'язані з організацією і розвитком в підприємствах діяльності із заготівлі, зберігання, переробки й реалізації сільськогосподарської продукції.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарські підприємства, диверсифікація, сільські території, конкурентоспроможність
Бібліографічний опис
Бурляй О.Л. Передумови диверсифікації виробництва у сільськогосподарських підприємствах / О.Л. Бурляй, М.А. Коротєєв // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – Випуск 4 (81). – С. 55- 63.