Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань : Видавничо-поліграфічний цент «Візаві»
Інструкція
Опис
У збірнику тез наведено результати наукових досліджень вітчизняних та іноземних науковців, висвітлено актуальні питання сучасної аграрної науки. Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються дослідженням питань аграрної науки.
Ключові слова
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки»
Бібліографічний опис
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 17 листопада 2016 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Умань : Видавничо-поліграфічний цент «Візаві», 2016. – 248 с.