ISSUE OF THE ESSENCE OF THE CONCEPT CREDIT IN THE CONTEXT OF CREDIT MARKET DEVELOPMENT

Немає доступних мініатюр
Дата
2023
Автори
Nepochatenko O. O.
Bechko P. K.
Ponomarenko O. V.
Polyshvaiko S. S.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
Інструкція
Проведений науковий аналіз результатів дослідження з цієї проблеми свідчить про відсутність єдиного підходу щодо економічної сутності як категорії «кредит», так і «кредитний ринок», що є підґрунтям кредитних відносин в країні. Дослідження кредитних відносин у ринкових умовах господарювання дає підставу стверджувати, що кредит та кредитний ринок є економічними категоріями, що характеризують відносини, які виникають між банківськими установами і позичальниками з приводу розподілу та перерозподілу вільних грошових коштів, що тимчасово вивільняються у процесі виробництва у позичкові фонди.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Nepochatenko O., Bechko P., Ponomarenko O., Polyshvaiko S. Issue of the essence of the concept credit in the context of credit market development // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2023. - №9.