Обґрунтування співвідношення розмірів приміщень в замкнутій системі опалення та вентиляції теплиць

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-12-10
Автори
Кепко О.І.
Свірень М.О.
Пушка О.С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Transport and Telecommunication Institute
Інструкція
Однією із задач у овочівництві закритого ґрунту при вирощуванні білкової та вітамінної продукції є зменшення енергоємності виробництва. Застосування замкнутої системи опалення та вентиляції (ЗСОВ) теплиць для вирощування грибів і рослин дозволяє організувати подачу повітря насиченого СО2 в теплицю, а збагаченого О2 в грибницю, і за рахунок цього зменшити витрати енергії на опалення та вентиляцію приміщень. One of the tasks in indoor vegetable growing when growing protein and vitamin products is to reduce the energy consumption of production. The use of a closed heating and ventilation system (CHV) of greenhouses for growing mushrooms and plants allows you to organize the supply of CO2-saturated air to the greenhouse, and O2-enriched air to the mushroom house, and thereby reduce energy costs for heating and ventilation of premises.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
95. Кепко О.І., Свірень М.О., Пушка О.С. Обґрунтування співвідношення розмірів приміщень в замкнутій системі опалення та вентиляції теплиць. International scientific conference «New development areas of digitalization at the beginning of the third millennium» : conference proceedings, м. Riga, 10–11 груд. 2021 р. 2021. С. 55–58