Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Господаренко, Григорій Миолайович
Прокопчук, Ігор Васильович
Нікітіна, Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінницький національний аграрний університет
Інструкція
Досліджено вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому та їх міграцію по профілю ґрунту в умовах тривалого стаціонарного досліду, закладеному в 1964 році. Було встановлено, що застосування різних добрив і систем удобрення забезпечило найвищий вміст легкорозчинних сполук калію в шарі ґрунту 0– 20 см, що збільшило вміст сполук цієї форми в 1,8‒2,3 рази в порівнянні з неудобреними ділянками. Вплив внесених добрив у нормі 90 кг/га К2О на вміст легкорозчинних сполук калію спостерігається до глибини 40 см. Оскільки легкорозчинні форми калію найдоступніші для живлення рослин, то системи удобрення повинні базуватися на ступені забезпеченості культур сівозміни цими сполуками. Тому на основі одержаних нових дослідних даних і встановлених кореляційних зв’язків запропоновано градацію забезпеченості культур польової сівозміни легкорозчинними сполуками калію на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України.
Опис
Ключові слова
легкорозчинні сполуки калію, чорнозем опідзолений важкосуглинковий, тривале застосування добрив, сівозміна, системи удобрення, метод Дашевського
Бібліографічний опис
Господаренко Г.М. Вплив тривалого застосування добрив на вміст легкорозчинних сполук калію в чорноземі опідзоленому / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук, О.В. Нікітіна // Збірник наукових праць Вінницького НАУ.– 2015.– №1.– С. 5–13.