ОПТИМІЗАЦІЯ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Любич, Віталій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харків
Інструкція
Дисертаційну роботу присвячено вивченню впливу різних норм і строків внесення азотних добрив на поживний режим ґрунту, динаміку вмісту і засвоєння елементів живлення, основні показники росту і розвитку рослин, формування врожайності та якості зерна тритикале ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Досліджено, що для отримання високих і стабільних урожаїв тритикале ярого в умовах Правобережного Лісостепу України на чорноземі опідзоленому азотні добрива необхідно вносити під передпосівну культивацію, враховуючи фактичний вміст азоту мінеральних сполук у ґрунті та рівня запланованої врожайності. Якщо ж неможливо встановити норму азотних добрив таким методом, то вона має становити 90 кг д. р./га. для сортів тритикале ярого хлібопекарського і 120 кг/га д. р. фуражного та технічного напрямів використання.
Опис
Ключові слова
тритикале яре, азотні добрива, чорнозем опідзолений, урожай, поживний режим ґрунту, винос основних елементів живлення, якість зерна
Бібліографічний опис
Любич В.В. Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Харків. 2011. 20 с.