Удосконалення управління виробництвом продукції рослинництва в СФГ «Кондор» Ульяновського району Кіровоградської області

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва, запропоновано шляхи її підвищення в СФГ «Кондор» Ульяновського району Кіровоградської області.
Опис
В статье рассмотрены пути повышения эффективности производства продукции растениеводства, предложены пути ее повышения в СФГ «Кондор» Ульяновского района Кировоградской области. The article discusses ways to improve crop production, suggest ways to improve it in the SFG "Condor" Ulyanovsk region Kirovograd region.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко В.М. Удосконалення управління виробництвом продукції рослинництва в СФГ «Кондор» Ульяновського району Кіровоградської області / В.М. Кепко, І.В. Рижук // Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи: колективна монографія: матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю заснув. Уманського націон. університету садівництва. / УНУС. - Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – С. 105-107.