Ефективність виробництва свинини в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2008-02-18
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН
Інструкція
У дисертаційному дослідженні узагальнено теоретичні основи сутності ефективності в свинарстві та показники її визначення; висвітлено організаційно-економічні особливості формування виробництва свинини, їх характеристика; досліджено вплив цінової політики на ефективність в галузі; обґрунтовано доцільність здійснення Аграрним фондом державних інтервенцій свинини. За допомогою аналізу виявлено тенденції розвитку та оцінено стан свинарства в аграрних формуваннях України; вплив рівня концентрації поголів’я, собівартості реалізованої продукції, обсягів реалізації свиней, спеціалізації на обсяги виробництва та економічну ефективність свинарства. Обґрунтовано організаційно-економічні напрями ефективного розвитку свинарства; визначено стратегічні напрями розвитку галузі; розроблено методику оптимізації структури стада свиней та економіко-математичну модель міжгосподарського кооперативного об’єднання з виробництва свинини, здійснено аналіз результатів дослідження.
Опис
Ключові слова
економічна ефективність, виробництво свинини, свинарство, спеціалізація, концентрація, кооперація, кооперативне об'єднання, оптимізація, організаційно-економічний механізм
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Ефективність виробництва свинини в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / С.М. Приліпко.– К.: ННЦ “ІАЕ” УААН, 2008. – 20 c.