Страховий менеджмент в умовах глобалізаційних процесів в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий журнал "БІЗНЕС ІНФОРМ"
Інструкція
Найефективнішим інструментом управління ризиками, який може захистити як фізичних осіб, так і суб’єктів підприємницької діяльності від фінансових ризиків, що виникають унаслідок різних непередбачених ситуацій, виступає страхування. Своєю чергою, розширення горизонтів страхового ринку вимагає чіткості та злагодженості в діяльності страхових компаній, а тому актуальним постає дослідження чинників, що напряму впливають на менеджмент страхових організацій. З’ясовано, що однією із форм контролю ризиків виступає страховий менеджмент, який включає в себе виявлення, оцінку та інтервенцію ризиків, тобто оборонну стратегію для підготовки до несподіваного, що регламентується нормативно-правовими документами, і втілення принципів і вчень, які є загальноприйнятими. Виявлено, що основні методи страхового менеджменту, такі як уникнення, збереження, розподіл, передача, запобігання та зменшення втрат, – можуть застосовуватися до всіх площин діяльності як фізичних осіб, так і суб’єктів підприємницької діяльності, і можуть окупитися в довгостроковій перспективі. Розвиток страхового ринку в Україні в перспективі можливий завдяки впровадженню ефективного механізму страхового менеджменту на основі системного аналізу й ефективного контролю на макро- та мікрорівнях. Упроваджуючи план управління ризиками та розглядаючи різні потенційні ризики чи події до їх виникнення, суб’єкти господарювання можуть заощадити власні кошти та захистити своє майбутнє завдяки своєчасному встановленню певних контурів, щоб уникнути потенційних загроз, мінімізувати їх вплив у разі їх виникнення та впоратися з результатами.
Опис
Ключові слова
страхування, страховий менеджмент, страхова діяльність, ризик, управління ризиками
Бібліографічний опис
Власюк С. А. Страховий менеджмент в умовах глобалізаційних процесів в Україні. Бізнес Інформ. 2021. №7. C. 207–212. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-207-212