Аналіз міжсортових гібридів F1 тютюну за структурними елементами насіннєвої продуктивності

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Леонова, Катерина Петрівна
Моргун, Андрій Васильович
Моргун, Валентина Іванівна
Коваленко, Алла Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
У 2018–2019 рр. на Дослідній станції тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН» вивчалися міжсортові гібриди тютюну за структурними елементами насіннєвої продуктивності. У гібридів першого покоління було визначено прояв ефекту гетерозису та ступінь фенотипового домінування ознак за кількістю коробочок у суцвітті, масою насіння з суцвіття та врожайністю насіння. В результаті досліджень, виділено кращі гібридні комбінації, які становлять інтерес для подальшої селекційно-насінницької роботи.
Опис
Ефекту гетерозису в гібридних комбінаціях F1 тютюну проявляється за такими структурними елементами насіннєвої продуктивності: кількість коробочок у суцвітті, маса насіння з суцвіття та врожайності насіння. Ступінь домінантності та ефект гетерозису обумовлені генотиповим різноманіттям вихідних компонентів схрещування, а також є результатом взаємодії генотипу з умовами зовнішнього природного середовища. За високим проявом комплексу ознак насіннєвої продуктивності виділено кращі гібридні комбінації: 00035, 00036, 00038, 00040, 00045, 00047, 00049, які проявили позитивне наддомінування і становлять практичний інтерес для подальшої селекційно-насінницької роботи.
Ключові слова
тютюн, гібриди F1, насіннєва продуктивність, ефект гетерозису, ступінь фенотипового домінування
Бібліографічний опис
Леонова К. П., Моргун А. В., Моргун В. І., Коваленко А. М. Аналіз міжсортових гібридів F1 тютюну за структурними елементами насіннєвої продуктивності. Збірник наукових праць Уманського НУС. Вип. 96, частина 1. 2020. С. 252–264.