Діагностика фінансового стану аграрних підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2012-05
Автори
Гвоздєй, Наталія Іванівна
Прокопчук, Олена Тодорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Досліджено сутність фінансового стану підприємства та доведено необхідність його проведення, а також обґрунтовано роль і місце показників комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Проаналізовано показники фінансового стану агарних підприємств Уманського району та досліджено фактори, що спричинили їх зміну. Характеризировано инвестиционную деятельность и ее развитие в Украине, а также установлено инвестиционную привлекательность сельскохозяйственных предприятий в регионе. Исследованы источники формирования инвестиций, а также рассмотрены методы оценки экономической эффективности инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Проанализированы условия инвестиционной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях и определено ее экономическую эффективность. Обоснованы направления повышения экономической эффективности вложения инвестиций в сельскохозяйственные предприятия
Опис
The investment activity and its development in Ukraine were characterized, as well as investment attractiveness of agricultural enterprises in the region was established. The sources of investments forming were researched and methods of the appraisal of economic efficiency of investment activity in agriculture were considered. The conditions of investment activity at the agricultural enterprises were analyzed and its economic efficiency was determined. The directions for increasing the economic efficiency of investments in agricultural enterprises were grounded
Ключові слова
инвестиции, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство,, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, investments, investment activity, agriculture, investment attractiveness, investment climate
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 79. – Ч. 2: Економіка. – С. 16–21.