ВПЛИВ МІКРОДОБРИВА ФУЛЬВОГУМІН НА УКОРІНЕННЯ ТРОЯНДСОРТУ MILDRED SCHEELЧАЙНО-ГІБРИДНОЇ ГРУПИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-09-09
Автори
Іващенко, Ірина Євгеніївна
Адаменко, Світлана Анатоліївна
Масловата, Світлана Андріївна
Жиляк, Іван Дмитрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий вісник НЛТУ України
Інструкція
When growing planting material, it is advisable to use fertilizers of natural origin separately or in combination with classical growth stimulants. The aim of this work was to improve the technology of propagation of semi-woody cuttings of tea-hybrid roses (on the example of the variety Mildred scheel) by studying the features of the microfertilizer Fulvogumin in different concentrations and in combination with other types of rooting stimulants. Cuttings were taken from shoots of the current year with a diameter of 5-6 mm, which finish or have finished their growth and did not have time to woody when the parent bushes completely formed buds. They were harvested from 2-3 year-old young plants.Prepared cuttings were planted in the greenhouse of the training, research and production department of Uman National University of Horticulture equipped with mist irrigation system. The results of the research showed that variant 3 appeared to be the most optimal as the percentage of rooting was 90 % and the integrated rooting rate was 69.0 %. If we analyze only the percentage of rooted cuttings, it was the highest in variant 7 (100 %), while the integrated rooting rate was 61.6 % and it was not the highest among the studiedvariants. For comparison, Control (variant 8) was 60.0 % of rooted cuttings and 22.0 % of the integrated rooting rate. A high percentage of rooted cuttings was also shown by variant 2-70.0 %, respectively, while the integrated rooting rate was 39.6 %. We should also note that we obtained 40 % of rooted cuttings with an integrated rooting rate of 12.0 % when using Fulvogumin at a concentration of 100 ml/l. This can be explained by the activation of too rapid energy exchange within the cell and between different cells. As a result, cell resources burn out quickly. However, when using this concentration of Fulvogumin in combination with succinic acid (variant 5), the percentage of rooting is 85.0 % with an integrated rooting rate of 53.8 %. And the combination of Fulvogumin 100 ml/l with Naphthylacetic acid gave significantly worse results compared to the control – 40.9 % and 10.6 %, respectively.
Опис
Досліджено особливості коренеутворення напівздерев'янілих живців троянд сорту Mildred scheelчайно-гібридної групи. Наведено результати впливу різних концентрацій мікродобрива Фульвогумін та поєднання його з іншими видами стимуля-торів коренеутворення. Вважають, що для укорінення стеблових живців велике значення має наявність пластичних речовин, зокрема вуглеводів, з якими пов'язані всі основні процеси життєдіяльності рослин. Вихідним матеріалом для розмноження троянд були відділені від рослин частини, а саме − стеблові напівздерев'янілі живці, які висаджували утеплицю навчально-науково-виробничого відділення УНУС, облаштовану дрібнодисперсним зволоженням. За отриманими результатами з'ясо-вано, що інтенсивність процесу коренеутворення стеблових живців троянди сорту Mildred scheelзалежить не тільки від дос-ліджуваних регуляторів росту, а й від їх концентрації та правильно підібраної комбінації. Застосуваннявсіх препаратів по-зитивно впливало на індукційні процеси утворення нових тканин живців троянд. Однак, якщо аналізувати тільки частку укорінених живців, то найвищою вона є у варіанті 7 (100 %), при цьому інтегрований показник укоріненнястановить 61,6 % і не є найвищим з-поміж досліджуваних варіантів. Тому оптимальнішим ми вважаємо варіант 3 – частка укорінення 90 % й інтегрований показник 69,0. Якщо ж взяти для порівняння Контроль (варіант 8), то тут спостерігаємо 60,0 % укорінених живців та 22,0 % інтегрованого показника. Варто зазначити також, що використовуючи Фульвогумін у концентрації 100 мл/л отримано 40 % укорінених живців з інтегрованим показником укорінення 12,0 %. Проте, в разі використання такої концентрації Фульвогуміну у поєднанні з Янтарною кислотою (варіант 5) частка укорінення становить 85,0% за інтеграль-ного показника укорінюваності 53,8 %. А поєднання Фульвогуміну 100 мл/л з Нафтилоцтовою кислотою дало значно гірші показники, порівняно із контролем – 40,9 % та 10,6 % відповідно. Очевидно, ці два стимулятори не є повністю сумісними.
Ключові слова
розмноження, живці, калюс, стимулятори коренеутворення, укорінення
Бібліографічний опис
Іващенко І. Є., Адаменко С. А., Масловата С. А., Жиляк І. Д. (2021). Вплив мікродобрива фульвогумін на укорінення троянд сорту Mildred scheel чайно-гібридної групи. Науковий вісник НЛТУ України, 31(4), 22-26.