ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Пташник, Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».
Інструкція
У статті визначено та обґрунтовано необхідність розвитку аграрних підприємств на основі використання інноваційних технологій у провідних галузях аграрних підприємств з метою забезпечення їх конкурентоспромож- ності.Доведено, щоінноваційно-інвестиційна політика здійснює значний вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств, адже без інновацій неможливо підвищити конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподар- ської продукції, а без інвестицій – здійснити ринкові перетворення та втілити їх у життя.
Опис
The article outlines and the necessity of development of agricultural enterprises based on innovative technologies in major areas of agricultural enterprises to ensure their competitiveness.Proved that innovation and investment policy has a significant impact on the activities of agricultural enterprises without innovation because it is impossible to increase the competitiveness of domestic agricultural products, and without investment – to implement market reforms and bring them to life.
Ключові слова
сільськогосподарські підприємства, конкурентоспроможність, державне регулювання, економічний розвиток, інновації, інвестиції
Бібліографічний опис
Непочатенко О. О., Пташник С. А. Інвестиційно-інноваційне забезпечення підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НУ«ОА». 2016. №3(31). С. 42 – 47.