Деклараційний патент на корисну модель "Система регулювання подачі повітря в дизель"

Немає доступних мініатюр
Дата
2006
Автори
Головчук, Андрій Федорович
Пушка, Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
система регулювання, дизель, подача повітря
Бібліографічний опис
Деклараційний патент 15479 UA МПК 2006 F02D 33/00 "Система регулювання подачі повітря в дизель" / Головчук А.Ф., Пушка О.С.; №u 2005 09443 від 07.10.2005; заявник та власник Уманський національний університет садівництва, опубл., 17.07.2006, Бюл. № 7.