ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Бечко, Петро Кузьмович
Власюк, Світлана Анатоліївна
Кобилянський, Максим Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Економіка та держава
Інструкція
Статтю присвячено дослідженню розвитку інвестиційно-інноваційного забезпечення суб'єктів аграрного виробництва. У статті проаналізовано основні показники діяльності підприємств аграрного сектору. Визначено основні пріорити та методи стратегічного завдання інвестиційно-інноваційної діяльності. Досліджено організаційно-економічний механізм розвитку інвестиційно-інноваційного регулювання підприємницької діяльності аграрного виробництва. Проведено оцінку показників ефективності використання фінансових ресурсів суб'єктами господарювання аграрного виробництва Черкаської області. Визначено основні напрями бюджетних асигнувань у межах сфер аграрного сектору. Сформовано головну функцію інвестицій в сільському господарстві. Розглянуто динаміку показників впливу інвестицій на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств Уманського району. Запропоновано механізм щодо розподілу інвестицій між сільськогосподарськими товаровиробники та створити спеціальні органи управління з особливими повноваженнями, незалежними від інтересів державних керованих і координованих ланок управління.
Опис
Статтю присвячено дослідженню розвитку інвестиційно-інноваційного забезпечення суб'єктів аграрного виробництва. У статті проаналізовано основні показники діяльності підприємств аграрного сектору. Визначено основні пріорити та методи стратегічного завдання інвестиційно-інноваційної діяльності. Досліджено організаційно-економічний механізм розвитку інвестиційно-інноваційного регулювання підприємницької діяльності аграрного виробництва. Проведено оцінку показників ефективності використання фінансових ресурсів суб'єктами господарювання аграрного виробництва Черкаської області. Визначено основні напрями бюджетних асигнувань у межах сфер аграрного сектору. Сформовано головну функцію інвестицій в сільському господарстві. Розглянуто динаміку показників впливу інвестицій на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств Уманського району. Запропоновано механізм щодо розподілу інвестицій між сільськогосподарськими товаровиробники та створити спеціальні органи управління з особливими повноваженнями, незалежними від інтересів державних керованих і координованих ланок управління.
Ключові слова
інвестиції, інноваційний розвиток, аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво, інвестиції в основний капітал інвестиційно-інноваційний механізм
Бібліографічний опис
Бечко П. К., Бондаренко Н. В., Власюк С. А., Кобилянський М. О. Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку регуляторних механізмів підприємницької діяльності аграрного виробництва. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 88–93.