Шляхи удосконалення управління виробництвом молока в аграрних підприємствах

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Кепко, Валентина Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних основ та прикладних питань управління виробництвом молока в аграрних підприємствах. На основі аналізу ефективності існуючої системи управління виробництвом продукцією тваринництва в досліджуваних підприємствах проведена розробка напрямів її удосконалення в сучасних умовах.
Опис
Статья посвящена исследованию теоретических и методических основ и прикладных вопросов управления производством молока в аграрных предприятиях. На основе анализа эффективности существующей системы управления производством молока в исследуемых предприятиях проведена разработка направлений ее совершенствования в современных условиях. То research the theoretical and methodological foundations and applications management of livestock production in agricultural enterprises. Based on analysis of the effectiveness of the existing system of production animal products rynnytstva in the enterprises developed the directions of its improvement in modern conditions.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кепко В.М. Шляхи удосконалення управління виробництвом молока в аграрних підприємствах // Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи: колективна монографія: матеріали IV наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю заснув. Уманського націон. університету садівництва. / УНУС. - Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – С. 22-27.