Податок на прибуток як складова системи оподаткування сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Колотуха, Сергій Миколайович
Боровик, Петро Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Херсон: науковий журнал "Молодий вчений"
Інструкція
У статті досліджено недоліки сучасного механізму спеціального режиму прямого оподаткування організованих аграр- них формувань, внаслідок яких податкове навантаження на виручку і чистий прибуток крупних сільськогосподарських підприємств з площею агроугідь понад 10 тисяч гектарів є суттєво нижчим від частки податкових виплат у виручці та чистому прибутку типових сільгосппідприємств. На підставі результатів аналізу, авторами обґрунтовано необхідність використання спеціального режиму прямого оподаткування крупних сільськогосподарських підприємств з площами угідь понад 10 тисяч гектарів на основі справляння податку на прибуток за ставкою, що складає 25% від базового розміру ставки податку на прибуток (тобто 4%). Крім того, авторами дослідження обґрунтовано необхідність викори- стання для аграрних корпорацій спеціального режиму непрямого оподаткування підприємств галузі (представленого податком на додану вартість). Також авторами дослідження обґрунтовано необхідність оподаткування на загальних підставах використання їх земельних ділянок а також інших природних ресурсів. Як продемонстрували результати дослідження, таке реформування системи оподаткування сільськогосподарської галузі дозволить вирівняти податкове навантаження агрокорпорацій та типових сільськогосподарських підприємств.
Опис
фахове видання
Ключові слова
фіксований сільськогосподарський податок, аграрні корпорації, типові сільськогосподарські підприємства, спеціальний податковий режим, податок на прибуток підприємств
Бібліографічний опис
Молодий вчений : науковий журнал № 2 (17) лютий, 2015 р., Частина І – С. 124-127. (індексується в базах РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013)