Методика визначення вартісних еквівалентів енергоносіїв

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Кепко, О.І.
Кепко, В.М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Білоцерківський НАУ
Інструкція
Прагнення до енергетичної незалежності України відображено в Національній стратегії України до 2030 р. Важливим завданням на цьому шляху є підвищення енергоефективності опалювальних систем. За нестабільних цін і тарифів на енергоносії традиційні методики порівняння ефективності використання енергоносіїв, які основані на нормативних коефіцієнтах ефективності капіталовкладень, є неактуальними. Пропонується методика оцінки ефективності застосування різних видів енергоносіїв залежно від об’ємів їх споживання та часу доби, ціни на паливо та витрат на його транспортування. Методика основана на порівняльному аналізі вартості використання енергоносіїв залежно від їх енергомісткості.
Опис
Стремление к энергетической независимости Украины отражено в Национальной стратегии Украины до 2030 г.. Важной задачей на этом пути является повышение энергоэффективности отопительных систем. При нестабильности цен и тарифов на энергоносители традиционные методики сравнения эффективности использования энергоносителей, основанные на нормативных коэффициентах эффективности капиталовложений, являются неактуальными. Предлагается методика оценки эффективности применения различных видов энергоносителей в зависимости от объемов их потребления и времени суток, цены на топливо и расходов на его транспортировку. Методика основана на сравнительном анализе стоимости использования энергоносителей в зависимости от их энергоемкости.
Ключові слова
енергомісткість, енергоносії, паливо, вартісний еквівалент, коефіцієнт використання
Бібліографічний опис
Кепко О.І. Методика визначення вартісних еквівалентів енергоносіїв / О.І. Кепко, В.М. Кепко // Економіка та управління АПК. – Біла Церква. – 2017. – №1. – С. 79-83.