Формування та ефективність використання трудового потенціалу сільськогоподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2009
Автори
Чернега, Інна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
В дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретичних і методичних аспектів формування та ефективного використання трудового потенціалу сільського господарства. Вивчено особливості сучасних демографічних процесів у сільській місцевості та визначено їх вплив на відтворення трудового потенціалу сільського населення.
Опис
Автореферат
Ключові слова
сільськогосподарські підприємства, трудовий потенціал, трудові ресурси, населення, працівники, кадри, персонал, продуктивність праці, ефективність праці, інтенсивність праці
Бібліографічний опис
Чернега І.І. Формування та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / І.І. Чернега ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с.