Нормативно-правова база щодо забезпечення державної підтримки обслуговуючої кооперації сільських територій

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-09-22
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Хмельницький університет управління та права
Інструкція
За даними Мінагрополітики, на початок 2017 р. в Україні створено 1097 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з яких 53,7% суб’єктів господарювання є діючими. За напрямами діяльності вони поділяються на молочарські, з обробітку землі та збирання врожаю, м’ясні, плодоовочеві, зернові та з надання інших послуг. Найбільша їх кількість – це багатофункціональні кооперативи (50,6%) та заготівельно-збутові (25,3%). Найменш розвиненими є постачальницькі та переробні кооперативи, питома вага яких у загальній їх кількості займає відповідно 2,7% і 4,2%. Дані свідчать про те, що обслуговуюча кооперація в Україні перебуває на етапах свого становлення. Тому, для повноцінного її розвитку постає необхідність у державній підтримці учасників кооперативних відносин у сільській місцевості й удосконаленні державних механізмів для забезпечення їх ефективного функціонування.
Опис
У перспективі формування ефективних механізмів державної підтримки для малих сільськогосподарських товаровиробників відбуватиметься за такими напрямами: розвиток інфраструктури (постачальницької, заготівельно-збутової, переробної, транспортної), створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, надання пільгових умов у сферах страхування та отримання кредитних коштів на значний термін, заохочення молодих працівників до проживання і роботи у сільській місцевості.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, кооператив, сільська територія, механізм державного управління, державна підтримка, нормативно-правова база, державна аграрна політика, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Нормативно-правова база щодо забезпечення державної підтримки обслуговуючої кооперації сільських територій / С.М. Приліпко // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 22-23 вересня 2017 р.); за заг. ред. д.е.н., проф.. Синчака В.П. – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2017. – С. 193-195.