Актуальні аспекти банківського кредитування фізичних осіб в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-04-23
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво ПП «Астрая»
Інструкція
Значну роль у забезпеченні споживчих прагнень населення, підвищенні його життєвого та соціального рівня, у нинішньому стані політичної, економічної та соціальної нестабільності, військових дій на сході країни, пандемії, зниженні ділової активності господарюючих суб’єктів, падіння обсягів виробництва, зниження купівельної спроможності, зростання вартості придбання товарів, що вимагає постійного пошуку ринків та механізмів залучення коштів, належить банківським установам.
Опис
Ключові слова
банківське кредитування, фізичні особи, кредитування, позика
Бібліографічний опис
Власюк С. А., Онищук В. В. Актуальні аспекти банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с