Дослідження розмиття і гістерезису фазових перетворень молочного жиру методом транзитної калориметрії

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-05-14
Автори
Федоров, В.Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
В молочних продуктах під час технологічної обробки відбуваються фазові перетворення складного характеру, в основному за рахунок основних компонентів молочного жиру – триацилгліцеридів, різниця в температурі плавлення та твердіння яких, за умови однакової швидкості зміни температури продукту, може сягати 15...20 К. Таким чином ці фазові перетворення є типовими розмитими перетвореннями. Застосування метода транзитної калориметрії, дає можливість поглибити знання про розмиті фазові перетворення у молочних продуктах, уточнити інформацію про технологічні і теплофізичні характеристики продуктів, встановити між ними зв’язок, зменшити витрати енергетичних і матеріальних ресурсів на одиницю готової продукції, виявляти фальсифіковані молочні продукти.
Опис
Ключові слова
молочний жир, фазове перетворення, транзитна калориметрія, тепловий потік
Бібліографічний опис
Дослідження розмиття і гістерезису фазових перетворень молочного жиру методом транзитної калориметрії / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014-2019 рр.», приурочена 175-річчю Уманського НУС, 14–15 травня 2019 р. // Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Умань. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019. С. 309-311.