Соціально-економічний розвиток регіонів Черкащини

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Улянич, Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінниця: Видавництво ДНУ
Інструкція
У статті досліджено суть та методи інтегральної оцінки, розглянуто зміст та функції активів в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено доцільність застосування методу інтегрального оцінювання та порівняння формування активів у районах Черкащини на основі чинної системи статистичних показників. На основі інтегрального індексного методу оцінювання розраховано первинні інтегральні та загальноінтегральні індекси, та використано метод порівняння для ранжування суб’єктів дослідження у відповідності до досягнутих ними результатів та порівняння їх з аналогічним середньообласним значенням. З’ясовано, що перевагою методу інтегрального аналізу регіонів є те, що він дозволяє не лише ранжувати суб’єкти дослідження через співставлення окремих розрахункових величин, але й дає можливість кількісно оцінювати результативність діяльності суб’єктів господарювання. Ключові слова: активи, інтегральна оцінка, суб'єкт господарювання, ранжування, забезпеченість
Опис
фахове видання
Ключові слова
активи, інтегральна оцінка, суб'єкт господарювання, ранжування, забезпеченість
Бібліографічний опис
Улянич Ю.В. Соціально-економічний розвиток регіонів Черкащини / Ю.В. Улянич, К.Ф. Улянич // Вісник Донецького національного університету. / Під ред. д.е.н., професора Ю.В.Макогон – Вінниця: Видавництво ДНУ, 2015. – Серія В «Економіка і право». – С. 376-379