Механізми публічного управління концептуальними засадами сталого розвитку сільських територій на регіональному рівні

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ДонДУ
Інструкція
У статті визначено теоретико-смислове значення термінів «сільська територія», «сталий розвиток сільських територій» та «публічне управління сталим розвитком сільських територій». У ході проведеного дослідження узагальнено, доповнено і структуровано концептуальні складові сталого розвитку сільських територій. Доведено, що перехід сільських громад та територій до сталого розвитку передбачає реалізацію галузевих взаємодій села з поступовим подоланням великих структурних територіальних та галузевих диспропорцій. Визначено рівні публічного управління сталим розвитком сільських територій. Проаналізовано основні принципи реалізації «Концепції розвитку сільських територій». Запропоновані концептуальні засади механізмів публічного управління сталим розвитком сільських територій на регіональному рівні.
Опис
Концептуальні засади публічного управління сталим розвитком сільських територій на регіональному рівні полягають у збалансованому розвитку соціально-економічної та інституційної складових, що впроваджується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних стратегічних та концептуальних нормативно-правових документів та програм. Визначальним серед них в Україні, на сьогодні є «Концепція розвитку сільських територій» та Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки». Вказані документи мають стати орієнтиром подальших планів дій для реалізації майбутніх реформ та перетворень.
Ключові слова
публічне управління, механізм публічного управління, сільська територія, сталий розвиток, розвиток регіону, малі форми господарювання, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, обслуговуюча кооперація
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Механізми публічного управління концептуальними засадами сталого розвитку сільських територій на регіональному рівні / С.М. Приліпко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін»». Серія «Державне управління». Т. XVIII, вип. 302. – Маріуполь, ДонДУ, 2017. – С. 193-203.