УПРАВЛІННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-11
Автори
Малюга, Людмила
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Науковий вісник Одеського національного економічного університету
Інструкція
Стаття заснована на тому, що яким би не був рівень змін на підприємстві, вони завжди позначаються на конкретних людях, тому не враховуючи вплив змін на індивід не можливо підвищити ефективність та результативність загального управління виробництвом. На основі теоретичних засад процесу сприйняття, навчання та подальшого впровадження індивідуумом змін, розглянуто класифікацію наукових підходів до управління індивідуальними змінами за біхевіористським, когнітивним, психодинамічним та гуманістично-психологічним напрямками. Відповідно до окреслених підходів, визначено моделі і методи впровадження змін на підприємстві та сформульовано основні види впливу на підлеглих для застосування їх у практичній роботі керівника.. Відмічено важливу роль керівника у процесі впровадження змін і опору цьому процесу та виділено ефективні стилі управління змінами в організації.
Опис
Ключові слова
індивідуальні зміни, управління, біхевіоризм, когнітивізм, психодинаміка, гуманістично-психологічний підхід, методи впливу, опір змінами, стиль управління
Бібліографічний опис
Малюга Л.М. Управління індивідуальними змінами / Малюга Л.М. - Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 11 (231). – 236 с. – С. 139-148