Сучасні реалії споживчого кредитування в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-06
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманський національний університет садівництва Свідоцтво ДК № 2499 від 18.05.2006 р. вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305
Інструкція
На сучасному етапі виходу України з кризового стану та подальшого економічного розвитку важливе місце належить пошуку шляхів удосконалення кредитної системи та ефективне управління її ризиками, реалізації банківськими установами зваженої кредитної політики, формування нових банківських продуктів тощо. Запропоновано модернізувати діючі програми на предмет підтримки клієнтів при виникненні фінансових проблем, а нові програми зорієнтувати на мінімізацію ризиків ще при видачі.
Опис
Ключові слова
ризик, споживчий кредит, беззаставний кредит, кеш-кредит, банківський сегмент, кредитні канікули
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Сучасні реалії споживчого кредитування в Україні / С.Власюк / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г.Шитта, 6 травня 2015 р. / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. 179-181.