Особливості фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору в сучасних умовах

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-11-10
Автори
Власюк Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
К. : Київський університет імені Бориса Грінченка
Інструкція
Сучасний рівень фінансової підтримки аграрного сектору не відповідає сучасним вимогам щодо позитивної динаміки розширеного відтворення та підвищення конкурентоспроможності галузі. Особливості сільськогосподарського виробництва та економіки сільськогосподарських товаровиробників обумовлюють необхідність формування багатовекторної системи фінансової підтримки галузі з доходом від реалізації продукції як основним джерелом фінансових ресурсів. Однак в умовах жорсткої конкуренції формування ефективного фінансового механізму розвитку аграрного сектору України вимагає всебічного застосування інструментів, методів та методів, необхідних для залучення достатніх фінансових ресурсів із усіх можливих джерел фінансування.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Власюк С.А., Коцуренко Ю.В. Особливості фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору в сучасних умовах. Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10 листопада 2021 р. К. : КУБГ, 2021. С. 117-120