Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»)
Інструкція
Збірник наукових статей містить матеріали VI міжнародної науково- практичної конференції «філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації». Призначений для викладачів, науковців та студентів аграрних вузів.
Опис
The collection of scientific articles contains materials of VІ international scientific and practical conference: "Philosophy of the garden and gardening in world culture: sources and newest interpretations". Designed for teachers, scholars and students of agrarian universities.
Ключові слова
філософія саду і садівництва, світова культура
Бібліографічний опис
«Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні інтерпретації»: збірник наук. статей за матеріалами VI міжнародної науково- практичної конференції / М-во освіти і науки України, Уманський НУС [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2022. 198 с.