РОЗВИТОК IT ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-08-26
Автори
Мазур, Юрій Павлович
Боровик, Петро Миколайович
Журило, Світлана Владиславівна
Косенко, Юлія Юріївна
Головкіна, Леся Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
Інструкція
Українську IT-сферу називають найперспективнішим сектором розвитку вітчизняної економіки. У статті досліджено місце інформаційних технологій у системі факторів міжнародної конкурентоспроможності країни, виокремлено і проаналізовано місце України за показниками розвитку системи освіти, розглянуто суть, основні характеристики та особливості моделі складних систем співпраці університетів, науки і бізнесу та обґрунтовано доцільність і ефективність її впровадження для інноваційного розвитку України. Складено та проаналізовано систему переваг для кожного з інститутів у процесі потрійної взаємодії, розглянуто створення сталих фондів ВНЗ як ресурсу для проведення науково-дослідних робіт і досягнення фінансової незалежності та запропоновано розвиток ІТ напрямків діяльності в рамках розбудови в Україні моделі співпраці університетів, науки і бізнесу. Розглянуті в статті виклики українських інформаційних технологій: боротьба за таланти і реформа освіти. Обговорено застарілі закони та нові технології. Проаналізовано Закон України «Про вищу освіту» в частині реформування вищої освіти. В умовах, коли зміни технологій є динамічними, а ефективність виробництва все більше залежить від рівня автоматизації (мікропроцесори, датчики програмне забезпечення), стає зрозумілим, що необхідно змінювати підходи до якості підготовки кадрового потенціалу. Це підтверджує необхідність реформування взаємодії закладів вищої освіти, бізнесу та науки. Тому, необхідно тісна партнерська співпраця учасників цього ринку. Прикладом може стати досвід бізнес – інкубаторів в навчальних закладах, де поєднуються всі ці напрями діяльності. Разом із тим, важливою при взаємодії університетів, науки та бізнесу як учасників освітнього ринку, є участь в ній державних органів, як гаранта дотримання юридичних основ такої співпраці.
Опис
Ключові слова
університет, бізнес, держава, співпраця, інновації, IT-сфера, наука,інформаційні технології.
Бібліографічний опис
Мазур Ю.П., Боровик П.М., Журило С.В., Косенко Ю.Ю., Головкіна Л.І. РОЗВИТОК IT ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ// Ефективна економіка. №8. 2021: URL//www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9136