Обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-05
Автори
Чернега, Інна Іванівна
Бурляй, Олександр Леонідович
Бленда, Наталія Олександрівна
Пономарьова, Марина Сергіївна
Прозорова, Наталія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
Інструкція
Досліджено вплив обізнаності суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі на соціально-економічний механізм підприємницької діяльності. Обґрунтовано необхідність створення механізму обізнаності суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі та доведено, що саме обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин є інструментом регулювання балансу між інтересами суспільства і бізнес-структур. Визначено регулятори впливу обізнаності суб’єктів соціально-трудових відносин у бізнес-середовищі як на мікрорівні, так і на макрорівні. З’ясовано, що соціальна спрямованість підприємства та механізм взаємодії між суб’єктами ринкових відносин є важливим аспектом діяльності у бізнес-середовищі.
Опис
Досліджено вплив обізнаності суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі на соціально-економічний механізм підприємницької діяльності. Обґрунтовано необхідність створення механізму обізнаності суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі та доведено, що саме обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин є інструментом регулювання балансу між інтересами суспільства і бізнес-структур. Визначено регулятори впливу обізнаності суб’єктів соціально-трудових відносин у бізнес-середовищі як на мікрорівні, так і на макрорівні. З’ясовано, що соціальна спрямованість підприємства та механізм взаємодії між суб’єктами ринкових відносин є важливим аспектом діяльності у бізнес-середовищі.
Ключові слова
соціально-трудові відносини, інституціональне бізнес-середовище, суб’єкти соціально-трудових відносин, соціальне підприємництво, соціальна політика, соціальна спрямованість, підприємницька діяльність, соціально-економічний механізм
Бібліографічний опис
Чернега І. І., Бурляй О.Л., Бленда Н.О., Пономарьова М.С., Прозорова Н.В. Обізнаність суб’єктів соціально-трудових відносин в інституціональному бізнес-середовищі // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2021. № 2 (1). C. 114-127. [Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].