КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
К.: ВЦ НУБіП України
Інструкція
Розглянуто питання пошуку економічно обґрунтованого напряму фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств в сучасних економічних умовах України, що набуває особливої актуальності. При цьому увагу зосереджено на складності одержання сільськогосподарськими товаровиробниками кредитних ресурсів, які значною мірою покращили б стан галузі. Однак банківська система встановлює ряд вимог, які іноді сільські господарства виконати не в змозі. Тому більш пріоритетними у питанні надання коштів у тимчасове користування стають кредитні спілки, особливо для малих підприємств.
Опис
Рассмотрены вопросы поиска экономически обоснованного направления финансового обеспечения деятельности сельскохозяйственных предприятий в экономических условиях современной Украины, что приобретает особую остроту. При этом внимание концентрируется на сложности получения сельскохозяйственными товаропроизводителями кредитных ресурсов, которые значительно улучшали бы состояние отрасли. Но банковская система предъявляет ряд требований, которые иногда предприятия не могут удовлетворить. Поэтому более приоритетными в вопросе предоставления средств во временное пользование стают кредитные сообщества.
Ключові слова
фінансове забезпечення, моделі фінансового забезпечення, джерела фінансування сільськогосподарських підприємств, кредитування, кредитна кооперація
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств / Л.В. Барабаш, С.А. Власюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2014. - Вип. 200(3). - С. 74-80