КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Barabash, Lesia Vitaliivna
Barabash, Lesya Vitaliivna
Непочатенко, Олена Олександрівна
Бечко, Петро Кузьмич
Шумило, Тетяна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Polish
Інструкція
Функціонування сучасних податкових систем вимагає активізації такого принципу оподаткування, як справедливість. Означений ще А. Смітом наприкінці XVIII століття, його значення у сучасному економі-чному суспільстві зростає з кожним роком. Однак на практиці у вітчизняній податковій системі справед-ливість реалізовується виключно в оподаткуванні доходів фізичних осіб, хоча результати носять скоріше прикладний характер. Відтак постає об’єктивна необхідність надання принципу справедливості реальних характеристик.
Опис
The functioning of modern tax systems requires the activation of such a principle of taxation as justice. Marked by A. Smith in the progress of the XVIII century, its importance in modern economic society is growing every year. However, in practice in the domestic tax system, justice is realized exclusively in the taxation of personal income, if the results are rather applied. Indentation creates an objective need to provide the principles of fairness of real characteristics.
Ключові слова
справедливість, податкова пільга, податок на доходи фізичних осіб, податкова система, прогресивне оподаткування
Бібліографічний опис
Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В., Шумило Т. Концептуальні засади справедливості оподаткування. POLISH JOURNAL OF SCIENCE. №31 (2020). VOL. 2. Р. 3–8