ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ І АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ У ПСЕВДОШАРІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Піддубний, В.А.
Паньків, Ю.В.
Стадник, І.А.
Петриченко, Є.А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ФоП Маринченко С. В.
Інструкція
Мета — дати наукове обґрунтування впливу напірних та енергетичних характеристик струминних пристроїв при забезпеченні оптимальних умов змішування дозуючих компонентів у зваженому стані. Дослідження проводились на змішувачі нової конструкції при приготуван- ні рідкої опари. Методи. Матеріалами дослідження є енергоефективне, багатофункціонально змінне формування перехідних процесів при змішуванні середовища. Змішування базувалось на ство- ренні моделі синтезу подачі рідинної фази на основі процесу взаємодії з борошном при утво- ренні однорідної системи. При розробленні математичних моделей застосовано методи тео- ретичної механіки, математичного аналізу, математичної фізики і сучасні числові методи. Результати. Розкрито перехідний процес створення рідинної суміші, що починається від моменту початку утворення струменя, його взаємодії з борошном. Показано динаміку при- рощення об’єму рідинної суміші, що визначається співвідношенням рушійних сил, сил опору та сил інерції системи. Доведено, що саме в режимі перехідного процесу можливе досягнення максимальної здатності змішування. Для досліджень перехідних процесів змішування компонентів у псевдошарі розроблено лабораторну установку, за допомогою якої визначено напірні і енергетичні характеристикита встановлено величини конструктивних і режимних параметрів, що забезпечують опти- мальні умови процесу. Проведені дослідження основані на гідродинамічній теорії вальцювання і теорії подібності. Це дозволило встановити кількісні залежності між геометричними ха- рактеристиками робочого простору, властивостями оброблюваного матеріалу і режимами його обробки.
Опис
Ключові слова
насадка, камера змішування, робоча рідина, енергетична характеристика, енергетичні параметри
Бібліографічний опис
Піддубний В.А., Паньків Ю.В., Стадник І.Я., Петриченко Є.А. Інтегровані рішення і апаратурне оформлення перехідних процесів змішування компонентів у псевдошарі. Тематичний збірник наукових праць: Обладнання та технології харчових виробництв. Донецький національний університет економіки і торгівлі, ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг. №1. Т (42). 2021. С. 82.