Діяльність фермерських господарств у формуванні пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції та визначення стратегічних перспектив їх розвитку в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Чернега І.І.
Бленда Н.О.
Коротєєв М.А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Економіка та суспільство
Інструкція
В статті досліджено сучасний стан, тенденції розвитку, особливості та проблеми діяльності фермерських господарств в Україні. Виявлено, що сьогодні в Україні налічується близько 32 тис. фермерських господарств, що становить 67 % від загальної кількості економічно активних сільськогосподарських підприємств. Проте ви- робничий та соціальний потенціал фермерських господарств залишається нереалізованим. Встановлено, що незважаючи на значну кількість фермерських господарств, їх частка у загальній структурі виробництва вало- вої продукції сільського господарства є незначною, в межах 9,2 %-11,6 %. Проаналізовано проблеми розвитку фермерських господарств України та визначено стратегічні перспективи їх розвитку враховуючи міжнародну практику формування ефективної державної аграрної політики.
Опис
Чернега І.І., Бленда Н.О., Коротєєв М.А. Діяльність фермерських господарств у формуванні пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції та визначення стратегічних перспектив їх розвитку в Україні // Економіка та суспільство. 2021. №34. Фахове видання.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чернега І.І., Бленда Н.О., Коротєєв М.А. Діяльність фермерських господарств у формуванні пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції та визначення стратегічних перспектив їх розвитку в Україні // Економіка та суспільство. 2021. №34. Фахове видання.