Спосіб біологічної та енергетичної конверсії органічної сировини в агроекосистемах

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Голуб, Геннадій Анатолійович
Кепко, Олег Ігорович
Гайденко, Олег Миколайович
Марус, Олег Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Спосіб біологічної та енергетичної конверсії органічної сировини в агроекосистемах, який включає виробництво продукції рослинництва у сівозміні, в тому числі зернових культур, ріпаку та кукурудзи, збирання соломи зернових культур і стебел ріпаку, залишення подрібнених стебел кукурудзи на полі у вигляді мульчі, виробництво біоетанолу, виробництво дизельного біопалива з ріпаку, виробництво кормів для птахівництва, виробництво яєць та м'яса птиці, анаеробне зброджування пташиного посліду та гліцеринового осаду з виробництвом тепла та електроенергії з біогазу, внесення частини збродженого посліду на поля як органічного добрива, використання соломи зернових культур і стебел ріпаку на теплові потреби у вигляді брикетів, рулонів або січки, використання соломи зернових культур, стебел ріпаку та частини збродженого посліду для виробництва компосту, субстрату для вирощування печериць із компосту та печериць із подальшим використанням відпрацьованого субстрату в якості органічного добрива, який відрізняється тим, що кількість соломи зернових культур і стебел ріпаку, які використовуються для виробництва компосту визначається на основі забезпечення балансу гумусу в сівозміні, а їх кількість, яка направляється на теплові потреби у вигляді брикетів, рулонів або січки визначається як різниця загальної кількості зібраної соломи зернових культур і стебел ріпаку та їх кількості направлених на виробництво компосту.
Опис
Ключові слова
біоконверсія
Бібліографічний опис
Патент на корисну модель №70851. (Україна). Спосіб біологічної та енергетичної конверсії органічної сировини в агроекосистемах / Голуб Г.А., Кепко О.І., Гайденко О.М., Марус О.А. (Україна) - № u201114959 Опубл. 25.06.2012, бюл. № 12