Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-07
Автори
Тернавська, Інна Борисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки
Інструкція
Розвиток продовольчої безпеки, як системи життєзабезпечення країни, є визначальним для її економічної і національної безпеки, оскільки без продуктів харчування, як найважливіших ресурсів, існування людини, населення, нації, країни неможливе. Тому продовольча безпека посідає центральне місце серед складових національної економічної безпеки. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що термін „продовольча безпека” введений у науковий обіг порівняно недавно і, незважаючи на начебто зрозумілу змістовну наповненість цього поняття, у науковій літературі та офіційних документах відсутня єдина точка зору щодо його визначення. У статті узагальнено теоретичні положення щодо розкриття сутності цієї категорії, розглянуто її еволюцію та запропоновано авторське тлумачення цього поняття. Продовольчу безпеку визначено як безперешкодний процес забезпечення всіх верств населення високоякісними продуктами харчування згідно з медичними науково обґрунтованими нормами з урахуванням сформованого платоспроможного попиту і доступних цін, що характеризує рівень та якість життя населення і є умовою забезпечення атмосфери стабільності й суспільного добробуту.
Опис
Ключові слова
безпека, потреби, продовольча безпека, споживання, виробництво, продукти харчування
Бібліографічний опис
57. Тернавська І.Б. Дефініція категорії продовольча безпека та її еволюція / І.Б.Тернавська // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 44–48.