Приліпко С.М. Формування ефективної системи механізмів державного управління в обслуговуючій кооперації сільських територій України

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-11-24
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Класичний приватний університет
Інструкція
Аграрна політика держави повинна бути спрямованою на розвиток обслуговуючої кооперації сільський територій в Україні. Ефективність впровадження державних програм розвитку суб’єктів обслуговуючої кооперації залежить від ефективності функціонування у єдиній системі різних механізмів задля досягнення основної мети, завдань та запланованих показників. В обслуговуючій кооперації втілення у дію державних механізмів управління окремо один від одного у кінцевому результаті не може дати позитивного ефекту. Результативність виконання тої чи іншої програми розвитку аграрного виробництва та сільської території залежить, насамперед, від злагодженої роботи єдиної системи, у якій усі її механізми й елементи повинні бути взаємопов’язаними між собою і працювати як єдине ціле.
Опис
Процес виконання загальнонаціональних і регіональних програм має супроводжуватися злагодженою роботою механізмів у єдиній системі на загальнодержавному і регіональному рівнях, окремі складові яких повинні бути взаємоузгодженими у часі й просторі. До механізмів формування та розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій, на нашу думку, слід віднести: нормативно-правовий, організаційний, фінансово-економічний, інноваційно-інвестиційний, соціально-орієнтований, кадрово-мотиваційний, зовнішньоекономічний та інформаційно-аналітичний механізми державного управління. Засади формування перелічених механізмів мають ґрунтуватися на загальноприйнятих управлінських підходах, методах, принципах та функціях, а їх елементи повинні бути взаємоузгодженими між собою, мати здатність швидкої адаптації відповідно до сучасних умов трансформацій в аграрній політиці держави.
Ключові слова
державне управління, обслуговуюча кооперація, сільська територія, механізм державного управління, обслуговуючий кооператив, нормативно-правовий механізм, організаційний механізм, аграрна політика
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Формування ефективної системи механізмів державного управління в обслуговуючій кооперації сільських територій України / С.М. Приліпко // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2017 р. / за ред. В.М. Огаренка, О.В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2017. – С. 205-208.