Роль кредиту в системі розширеного відтворення суб’єктів господарювання аграрної галузі

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Власюк, Світлана Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавництво «Основа»
Інструкція
Розглянуто вплив кредиту на розширене відтворення виробничого процесу суб’єктів господарювання аграрної галузі. Наведені основні методичні підходи щодо розкриття сутності дефініції кредит та його вплив на безперервність процесу виробництва. Даний аналіз теорії кредиту і його адаптація до ринкових умов господарювання.
Опис
Ключові слова
кредит, фінансове забезпечення, забезпеченість кредиту, планування, продовольча безпека, нормування, аграрна галузь, операційна діяльність, інвестиційна діяльність
Бібліографічний опис
Власюк С.А., Бондаренко Н.В., Корнега А.О. Роль кредиту в системі розширеного відтворення суб’єктів господарювання аграрної галузі. Зб. наук. пр. УНУС/ Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа», 2017. Вип. 91. Ч.2 : Економічні науки. 164 с.