ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Автори
ПРОКОПЧУК Олена Тодорівна
МАЛЬОВАНИЙ Мальований Іванович
УЛЯНИЧ Юлія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець «Сочінський М. М.»
Інструкція
Стаття присвячена розгляду теоретичних підходів до феномену інноваційної моделі розвитку системи соціального захисту та визначення особливостей і ролі інновацій в її забезпеченні. З’ясовано сутність інновацій у категоріальному розрізі та узагальнено наукові підходи щодо формування дефініції означеної категорії. Визначено та окреслено специфіку і виразні особливості інновацій в системі соціального захисту. Встановлено, що модернізація соціально-економічної політики України на інноваційних принципах є ключовим напрямом підвищення рівня і якості життя населення. Здійснене дослідження містить теоретичні та практичні положення, що спрямовані на формування ефективної інноваційної стратегії розвитку вітчизняної системи соціального захисту, створюючи в кінцевому підсумку підґрунтя сталого та динамічного розвитку економіки країни в цілому.
Опис
The article is devoted to topical issues of innovation in the social protection system. At present, in the current conditions characterized by the transitional state of Ukrainian society, globalization processes are exacerbating interest in the issue of quality of life as a tool for implementing and successful functioning of the concept of sustainable development. The social component of sustainable development includes equality between citizens, maximum opportunities to ensure a decent standard of living, harmonious development and self-realization, ensuring safe living and confidence in the future. Taking into account some of the achievements in improving public welfare in Ukraine over the years of economic growth, we see that today the problem of low quality of life for most citizens is quite acute. It is determined that innovations in the system of social protection are characterized by certain specifics and have in comparison with technological, the following expressive features: are the result of collective creativity; have great uncertainty of consequences; characterized by the difficulty of assessing their effectiveness; the presence of a "temporary lag" between the introduction of innovation and the manifestation of its effect; have a wider scope; during their implementation there is no obligatory support of the requirements of new technical equipment; characterized by combining the stage of manufacture and design, which accelerates the innovation process. According to the results of the study, it is substantiated that the system of social protection of Ukraine at the present stage of development requires the introduction of innovations, as the dynamic reality is constantly making new demands on its services.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Прокопчук О. Т., Мальований М. І., Улянич Ю. В. Інновації в системі соціального захисту. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 100. Ч. 2 : Економічні науки. С. 18-28. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-18-28.