IMPROVING ELECTROMAGNETIC FIELD EXPOSURE REGIMES IN THE PRODUCTION OF FLATTENED SPELT GROATS

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-08
Автори
Віталій Володимирович Любич
Іван Іванович Мостов’як
Володимир Вікторович Новіков
Іван Анатолійович Лещенко
Світлана Омелянівна Белінська
Віктор Михайлович Кір'ян
Олег Володимирович Тригуб
Сергій Володимирович Пикало
Василь Вікторович Петренко
Олена Володимирівна Твердохліб
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Інструкція
Abstract The modes to produce flattened spelt groats using an electromagnetic field of ultrahigh frequency have been scientifically substantiated. The influence of the duration of irradiation by the field of ultrahigh frequency and water heat treatment on the temperature, yield, and duration of flattened spelt groats cooking was investigated. When irradiated with a field of ultrahigh frequency from 20 to 180 s, the minimum temperature of the product is 27–128 °C, and the maximum temperature is 43–159 °C. Treatment with a field of ultrahigh frequency from 20 to 100 s does not significantly affect the total yield of groats from spelt. The total yield, in this case, is 94–97 %. At the irradiation with a field of ultrahigh frequency from 120 to 180 s, the total yield of groats is significantly reduced to 83–90 %. Treating with a field of ultrahigh frequency for 100–180 s significantly reduces the duration of flattened groats cooking. The duration of cooking groats, in this case, is 14.0–15.8 minutes. It should be noted that water-heat treatment reliably reduces the duration of cooking flattened groats compared to the option without moistening. The peculiarity of the technology to produce flattened groats from spelt wheat using the field of ultrahigh frequency is that whole groats must be irradiated for 60–80 s with moistening by 1.0–1.5 %. Under this mode, the total yield of groats is 94–97 %, and the duration of cooking groats is 14.3–15.9 minutes. Subject to the production of flattened groats of the highest grade, it is necessary to irradiate with a field of ultrahigh frequency for 80 s without water-heat treatment. Under such a mode, the yield of flattened groats of the highest grade is 80 %, and that of the first grade is 13 %. The duration of cooking such groats is 16.8 minutes. The recommendations from this study could be used by small-scale grain processing enterprises in order to produce flattened groats.
Опис
Анотація Проведено наукове обгрунтування режимів виробництва крупи плющеної полб’яної з використанням електромагнітного поля надвисокої частоти. Досліджено вплив тривалості опромінення полем надвисокої частоти і водо теплового оброблення на температуру, вихід і тривалість варіння крупи плющеної полб’яної. За опромінення полем надвисокої частоти від 20 до 180 с мінімальна температура продукту становить 27–128 °С, а максимальна – 43–159 °С. Оброблення полем надвисокої частоти від 20 до 100 с достовірно не впливає на загальний вихід крупи з пшениці полби. Загальний вихід при цьому становить 94–97 %. За опромінення полем надвисокої частоти від 120 до 180 с загальний вихід крупи достовірно знижується до 83–90 %. Достовірно зменшує тривалість варіння крупи плющеної оброблення полем надвисокої частоти упродовж 100–180 с. Тривалість варіння крупи при цьому становить 14,0–15,8 хв. Слід відзначити, що водотеплове оброблення достовірно зменшує тривалість варіння крупи плющеної порівняно з варіантом без зволожування. Особливість технології виробництва плющеної крупи з пшениці полби з використанням поля надвисокої частоти полягає в тому, що цілу крупу необхідно опромінювати впродовж 60–80 с з проведенням зволожування на 1,0–1,5 %. За такого режиму загальний вихід крупи становить 94–97 %, тривалість варіння крупи – 14,3–15,9 хв. За умови виробництва крупи плющеної вищого сорту необхідно проводити опромінення полем надвисокої частоти упродовж 80 с без водотеплового оброблення. За такого режиму вихід крупи плющеної вищого сорту становить 80 %, а першого – 13 %. Тривалість варіння такої крупи становить 16,8 хв. Розроблені рекомендації можуть бути використані зернопереробними підприємствами низької продуктивності за виробництва крупи плющеної
Ключові слова
Бібліографічний опис
Любич, В. В., Мостов’як, І. І., Новіков, В. В., Лещенко, І. А., Белінська, С. О., Кір’ян, В. М., Тригуб, О. В., Пикало, С. В., Петренко, В. В., & Твердохліб, О. В. (2022). Удосконалення режимів опромінення електромагнітним полем під час виробництва крупи плющеної полб’яної. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(11 (118), 15–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.262102