Собівартість і проблеми калькуляції продукції скотарства

Немає доступних мініатюр
Дата
2010
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Київ: Облік і фінанси АПК
Інструкція
Рассмотрены сущность понятия себестоимости продукции, ее особенности в скотоводческой отрасли, а также совершенствование методики оприходования и калькулирования продукции. The essence of notion of product’s prime cost, it’s peculiarity in cattle breeding branch and improvement of products’ receiving and their calculations are considered.
Опис
стаття у фаховому виданні
Ключові слова
собівартість продукції, удосканалення методики оприбуткувння і калькулювання продукції, розрахунок собівартості окремих видів продукції, удосконалення методики розрахунку собівартості
Бібліографічний опис
Гузар Б.С. Собівартість і проблеми калькуляції продукції скотарства /Б.С.Гузар, Г.Ю. Аніщенко // Облік і фінанси АПК. -2010. -№1.-С.37-42.