Морфологія плодових тіл виду Pleurotus

Немає доступних мініатюр
Дата
2004
Автори
Вдовенко, Сергій Анатолійович
Кепко, Олег Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Дослідженнями визначали морфологічні показники промислових штамів плеврота звичайного в умовах закритого ґрунту. Предметом вивчення були штами НК-35, Pх, Р20, Р40. Виявлено зміни морфології плодових тіл залежно від штаму та умов вирощування.
Опис
Морфология плодовых тел вида pleurotos / С.A. Вдовенко, О.И. Кепко Исследованы морфологические показатели промышленных штамов плеврота обыкновенного в условиях закрытого грунта. Предметом изучения были штамы НК-35, Рх, Р20 Р40. Выявлены изменения морфологии плодовых тел в зависимости от штамов и условий выращивания. Morphological of the fruit bodies of the Pleurotus species / S.A. Vdovenko, V.I. Kepko The carried out investigations determined the morphological indices of some production strains of Pleurotus ordinary in the condition of covered soil. The objects of investigation were the strains HK-35. PX, Р20; Р40. Changes in the morphological indices of strains due to the growing conditions and microclimate have been revealed.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вдовенко С.А. Кепко О.І. Морфологія плодових тіл виду Pleurotus / Зб. наук. пр. Вінницького ДАУ. – Вінниця, 2004. – Вип..19 – С. 12–15.