Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Мальований, Михайло Іванович
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Інструкція
Стаття присвячена дослідженню проблем планування та прогнозування соціальних видатків в Україні. Розкрито основні принципи побудови системи соціальних статистичних даних. Здійснено класифікацію соціальних доходів та витрат, обґрунтовано їх класифікаційні критерії. На основі адаптації Європейської системи інтегрованої статистики соціального захисту (European System of Integrated Social Protection Statistics - ESSPROS) запропоновано модель комплексної системи соціальних статистичних даних, яка може бути використана у соціальному бюджетуванні, тобто при прогнозуванні фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні. На думку авторів, при удосконаленні існуючої системи соціальних статистичних даних слід враховувати особливості національної системи соціального захисту, яка включає три основні форми: соціальна допомога, соціальне страхування, соціальне забезпечення, що фінансуються за рахунок різних джерел фінансових ресурсів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мальований М.І. Формування національної системи соціальних статистичних даних як основи соціального бюджетування/ М.І. Мальований, Б.С. Гузар // Облік і фінанси. – 2013. – 4(62). – С. 141-147.